Japan

Japan er fascinerende. Det udgør en civilisation helt for sig selv - hvilket Huntington også konstaterer i sin "Clash of Civilizations". Den er komponeret af mange år i isolation, Shinto, Kongfuzianisme og Zen (buddhisme).

Vor fascination startede med nysgerrighed - og første besøg i 2003. Indtil videre er det blevet til 8 besøg - og flere venter.

2003.

2005.

2007.

2010.

2011.

2013.

2015.

2017.

More to come...